Хөөмей: онзагай аялга

Тыва хөөмей чүгле тываларның боттарының эвес, а делегейниң өске чоннарының кичээнгейин болгаш сонуургалын хаара тудуптар, кижиниң сагыш-сеткилин, угаан-бодалын доюлдурупкаш, дыңнаан кижини бир-ле онзагай оранче чедире бээр хуулгаазынныг аялга. Өгбелеривис хөөмей, сыгыт, каргырааны өөренип алырда, кандыг-даа башкы кижиниң дузазы чокка өөренип ап, бойдустуң болуушкуннарында дааш-шимээнни, амылыг дириг амытаннарны, аң-мең куштарның үнүн дыңнап, оларны боттары өттүнүп, шенеп тургаш үндүрүп эккелгени тускай бойдустуң чаяаны. Центр тувинской культуры

Предыдущая запись
За сохранение самобытного искусства
Следующая запись
В числе победителей за проект «Фестиваль ⹂Za спорт”»
Меню