Фестивальдың эки турачызы

#азия_төвүнде_хөөмей

IV бүгү делегейниң «Азия төвүнде хөөмей» фестивальда кожа-хелбээ чурттардан келген аалчыларга эки турачылар дузалажып турар. Оларның бирээзи, Санкт-Петербург хоорайның студентизи Эртине Доптан англи дылдан очулдурукчу болуп ажылдап турар. Моол болгаш Кыдаттан аалчылар Тывада дүүн чедип келген. «Моолдан келген аалчыларны дүүн уткуп алдывыс.  Республиканың уран чүүл школазының ниити чуртталга бажыңынга бо каш хонукта чурттаар кылдыр чедирдивис. Олар аъш-чени дыка чаагай-дыр деп үнеледилер» — деп, Эртине Доптан бодунуң ажылын  тайылбырлаан

Предыдущая запись
Фестиваль онлайн болгаш офлайн-хевирге эртер
Следующая запись
«Единая Россия» внесла законопроекты о праве добровольцев на компенсацию услуг связи и отмене НДФЛ с неё
Меню