Фестиваль онлайн болгаш офлайн-хевирге эртер

#Азияның_төвүнде_хөөмей

IV бүгү делегейниң «Азия төвүнде хөөмей» фестивальга 80 ажыг хөгжүмчү киржир. Ооң-биле чергелештир Америка, Норвегия, Япония, Кыдат дээш 5 аңгы чурттан 40 ажыг хөгжүмчү ажылдарын онлайн хевирге чоруткан. Моолдуң төлээлери онлайн киржикчилер биле боттары мында киржип келген хөгжүмчүлерниң ажылдарын канчаар үнелээрин сонуурган.

«Онлайн-хевирде киржикчилерниң ажылдарын аңгы үнелээр бис. Оларның шаңналдары база өске болур. А мында чедип келген хөгжүмчүлерниң ажылдарын база аңгы үнелеп, эң-не тергиин хөөмейжини илередир. Эң-не кол шаңнал — автомашина дээрзин сагындыраал» — деп, Игорь Көшкендей тайылбырлаан

Предыдущая запись
Киржикчилерни бүрүткеп турар
Следующая запись
Фестивальдың эки турачызы
Меню