Чаа хүрээни ажыдар

Владислав Ховалыг, Тываның Баштыңы:

«Хүндүлүг чаңгыс чер чурттугларым! Бо хүннерде Тубтен Шедруб Линг аттыг чаа хүрээвис ажыттынар. Лама-башкылар аңгы расписание ёзугаар номналдарны эрттирер. Хостуг үеңерни көрүп тургаш, апрель 29-тан эгелеп хүрээже барып болур силер».

#храм

Предыдущая запись
ИЗ-ЗАЛА СУДА: Осуждены несовершеннолетние
Следующая запись
Моя работа администратором кафе: Трудности. Без них никак
Меню