Аътты баглап өөредир, аныяан сургап өөредир

Эрзин кожууннуң Сарыг-Булуң сумузунга эмдик аът чаажыктырарынга база шалбалаарынга мөөрей болуп эрткен. Маргылдаа кончуг солун болган.

«Мөөрейни Сарыг-Булуң сумузунуң чурттакчылары, кожууннуң Баштыңы болгаш кожуунда аът спорту федерацияның удуртукчузу С.А. Намчаа организастаан. Онзагай мөөрейни эрттирери чаңчыл апар чыдар, бо 10 дугаар чыл эртип турары бо. Ооң кол сорулгазы – езу-чаңчылдарны кадагалап арттырары, аът мал ажыл-агыйын сайзырадыры, аът спортунга сонуургалды оттурары. Бистиң кожуунувуста чылгы малдың баш саны 1000 ашкан малчыннар бар» — деп, кожууннуң чагыргазының даргазы Шораан Шомбун бодунуң блогунда бижээн.

Эмдик аът чаажыктырар болгаш шалбалаар мөөрейниң бирги черинге «Бай-Хөл» ажыл-агыйындан Адыя Айыыжы, Сурен Сагды, Болат Каваа төлептиг болганын сагындыраал. Ийиги черни Бай-Даг суурдан Сайгай Балдар, Доржу Даваа, Джамиль Аракчаа ээлээн, а үшкү черде Сарыг-Булуңдан Сугдер Намчаа, Ариан Баадыр, Шериг-оол Дажы болган.

Шораан Шомбуннуң тырттырган чуруктары республикага туризмни сайзырадып болурунуң база бир көрүштүг, онзагай, кижилерниң кичээнгейин хаара тудуптар езу-чаңчылывысты херечилеп турар.

Мира КОНГУЛ-ООЛ

#туризм #сельское_хозяйство #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Иви мал ажыл-агыйын сайзырадыр дээш
Следующая запись
Жители Тувы за три месяца спасли от загрязнения тяжёлыми металлами свыше 4 га земли
Меню