Алдарлыг хөөмейжиниң чырык адынга

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Конгар-оол Ондарның 60 харлааны-биле байыр чедирген.

«Бөгүн Конгар-оол Борисович Ондарның 60 харлаан байырлалы. Ол – Россияның алдарлыг артизи, ТР-ниң Улустуң хөөмейжизи, «Грэмми» бүгү делегейниң хөгжүм премиязының эдилекчизи, «Оскар» америк киноакадемия премиязының номинантызы.
Конгар-оол Ондар кайгамчыктыг чуртталганы чурттап эрткен, бодунуң соонда чырык истерни арттырган. Ол шупту кижилерни бодунуң сагыш-сеткилиниң ханызы-биле, улус-чонунга бердингени-биле кайгадып чораан. Конгар-оол Борисович-биле бичии үениң иштинде чугаа безин кижиге омак-хөгнү, хей-аът көдүрлүүшкүннү, бүзүрелди сиңниктирер.
Бөгүн бүдүн Тыва чидиригни иле билип турар, ынчалза-даа бис боттарывыстың хүлээлгевисти күүседип, ооң эгелээшкиннерин уламчылаар ужурлуг бис. Ол дээрге хөөмей-сыгытты кадагалап, Тыва культураның үндезин төвүн хөгжүдери база хөөмейжилерге деткимчени көргүзери болур. Бис оларны тоомча чок арттырар эргевис чок» — деп, ол социал четкилерде бижээн.

Предыдущая запись
Ай-Белек Ондар: «Мечты сбываются»
Следующая запись
Бистиң шериглеривис эрес-дидим болгаш маадырлыг
Меню