17 хуу көвүдээн

Эрткен чылга бодаарга, 2023 чылда Тывага «Пушкин картазын» 69 муң катап ажыглаан. Ооң мурнундаазынга көөрде, 17 хуу көвүдээни ол.

ТР-ниң культура сайыды Виктор Чигжиттиң медеглээни-биле алырга, ук карта-биле хөй кезиинде концерттер, эксурсиялар болгаш байырлыг хемчеглерже билет садып ап турар. 14 хардан 22 харга чедир, 25 муң ажыг аныяктар «106 культура албан-чери» программада киржип турар. 2023 чылдың эгезинде Тывага «Пушкин картазынга» коштунуп алган 71 культура албан-чери бүрүткеттинген турган.

«Пушкин картазы» дээрге 14 хардан 22 харга чедир аныяк-өскеннерге культура хемчеглерин көрзүн дээш, Россия Федерацияның Культура яамызы чылдың-на 5000 ашканы карталарже шилчидип берип турар. Ынчангаш күрүнениң ачызында ажы-төл концерттерни, шиилерни, көрулделерни, экскурсияларны болгаш өске-даа культура хемчеглерин көөр аргалыг болуп турар.

Бистиң корр.
Чурукту инертен четкизинден алган.

Предыдущая запись
Подписали соглашение
Следующая запись
Как лучше адаптировать организм к зиме
Меню