«Үстүү-Хүрээ» XXI фестивальды ССРЭ-ниң составынче ТАР-ның эки тура-биле каттыжып киргениниң 80 чылынга тураскаадыр

Фестивальдың оргкомитет кежигүннери парлалга-конференциязының үезинде, дөрт чыл дыштанган соонда катап эгелээр «Үстүү-Хүрээ» программазын массалыг информация чепсектеринге таныштырган.

Ады-сураа алгаан «Чиргилчин» аас чогаал ансамбли, «Ят-Ха» рок-бөлүк, «Тува Джаз Бэнд», ыраажы Мэлвин Трэвис (Melvin Travis, Париж), джазтың пианист-виртуозу Алексей Черемизов (Санкт-Петербург), Тыва Республиканың Чазааның Тимур Дулуш аттыг үрер хөгжүм оркестри база «Хартыга» бөлүү — фестивальдың хедлайнерлери.

«Үстүү-Хүрээ-2024»-түң киржикчилеринде – «ХУ-ХИ» (Красноярск), ELLIPSYS (Красноярск) хөгжүм коллективы, AINA (АЙНА) (Красноярск), 55-ки аңгы гвардейжи мотоадыгжы бригаданың (дагжы) шериг оркестри, ULTAN KAI (Красноярск), Виталий Кузнецов (Кызыл), ТР-ниң улустуң ансамбли — «Сайзырал» ыры-хөгжүм ансамбли (Хову-Аксы суур), Амырга-Моос (Кызыл), Сергей Иргит (Бай-Тал суур), «МалышОк» (Кызыл), Бэнд ДШИ (Хову-Аксы) бар.

Фестивальга кандыг-даа коллективтер, бөлүктер база күүседикчилер киржип болур. Чадаанының фестиваль алаагынга хөгжүмнүң каш янзы хевири база угланыышкыннарын –джаз база металл, классика база фольклорну дыңнап болур. Фестивальдың онзагайы – дириг хөгжүмде. Чаңгыс сценага делегейниң сылдызы-даа, бодун өскелерге ажыдар дээн бот-тывынгыр хөгжүмчү-даа ойнап болур. Чижээ, «Үстүү-Хүрээ» фестивалы «Чиргилчин», «Чаңгы-Хая» бөлүктерге, Тываның национал оркестринге, Тыва Республиканың Чазааның Тимур Дулуш аттыг үрер хөгжүм оркестринге, «Хартыга» бөлүүнге, «Тува Джаз Бэнд»-иге, өске-даа дыка хөй күүседикчилерге болгаш коллективтерге орукту ажыткан.

«Үстүү-Хүрээ» –Сибирьде эң узун “назылыг” фестивальдарның бирээзи, ол таптыг-ла 25 чыл бурунгаар бир дугаар болуп эрткен. Баштайында республика чергелиг кылдыр планнаттынган фестивальче дараазында чылын дыка хөй регионнардан хөгжүмчүлер келген. 2004 чылда «Sun Ra Arkestra» чедип келирге, фестиваль делегей деңнелинче үнген. Фестивальга делегейде билдингир солистер база дирижерлер оюн көргүзүүн бараалгадып, мастер-класстарны берген.

В. С. Тока аттыг симфиниктиг оркестр-биле ады-сураа билдингир гобоист Алексей Балашов, дирижерлар Алим Шахмаметьев база Петр Казимир ажылдаан. «Үстүү-Хүрээ»-ге делегейниң сылдыстары — «Sun Ra Arkestra» (АКШ), Алвон Джонсон (АКШ), Сайынхоо Намчылак (Австрия) «Kaski» (Финляндия), «Баян Монгол» (Моол), Юрий Наумов (АКШ), Дениз Кинг (АКШ), Игорь Бутман (Москва) аалчылар болуп киришкен.

«Үстүү-Хүрээ-2024» дириг хөгжүм болгаш чүдүлгениң ХХI делегей фестивалының программазы

Июль 8
16.00 шакта – Фестивальдың киржикчилерин болгаш аалчыларын бүрүткээри (майгын хоорайжыгажы).

Июль 9
10.00 – Фестивальдың киржикчилерин болгаш аалчыларын бүрүткээри (алаакка).
11.00 – Конкурстуг шилилде бүрүткели (алаакка).
13.00 – Фестивальдың удуртукчуларының хөгжүм коллективтериниң, турисчи бөлүктерниң удуртукчулары, МИЧ төлээлери-биле ужуражылгазы.
16.00 – Саундчек (Алаакка).
19.00-24.00 – «Үстүү-Хүрээ-2024» дириг хөгжүм болгаш чүдүлгениң ХХI делегей фестивалының ажыдыышкыны (алаакка).

Июль 10
09.00 – 22.00 – бүрүткел (алаакка).
09.30 – Хороо езулалының чыскаалы (Боттары туктарын, атрибутиказын, костюмнарын, үрер болгаш кагар хөгжүм херекселдерин ап алыр)
10.00 – Хороо чыскаалынче үнери. Маршруду: фестиваль алаагы, Алдыы-Хүрээ, Үстүү-Хүрээ.
12.00 – Конкурс көрүлдези (алаакка)
16.00 – Саундчек (алаакка)
19.00 – 23.00. – Фестиваль киржикчилериниң болгаш хедлайнерлерниң концерти (Алаакка).
23.30 – Найыралдың одаа. «Крадо» чырык болгаш от студиязының фаер-шоузу.

Июль 11
09.00-22.00 – Бүрүткел (алаакка)
11.00 – Конкурс көрүлдези (алаакка)
16.00 – Саундчек (алаакка)
19.00-24.00 – «Үстүү-Хүрээ-2024» дириг хөгжүм болгаш чүдүлгениң ХХI делегей фестивалының гала-концерти. Шаңналдар.

Июль 12
Фестиваль киржикчилериниң база аалчыларының тарап чанары.

Предыдущая запись
Победителями стали спортсмены из регионального управления Росгвардии
Следующая запись
КПКУ-нуң 10 чылдаан байырлалы. Делгелге июнь айны төндүр ажылдаар
Меню