Тергиин улусчу эгелээшкинниң бирээзи

«Балыктыг-Хем. Тере-Хөл кожууннуң Тал суурунда назы четпээннерге блок тудуу-биле кады эге школа тудуунуң төлевилели эң тергиин улусчу эгелээшкинниң санынче кирген. Карак кызыл, шыдамыккай чорук, бурунгаар көрүш база күш-ажылгыры – тере-хөлчүлерге моондактарны ажып эртер арганы берип турар.

Тере-хөлчүлер аажок күш-ажылчы, кызымаккай улус. Республика бюджединден 2 сая рубльди Тере-Хөлдүң чурттакчыларынга чугула херек төлевилелче үндүрүп турарынга өөрүп тур мен. Чоннуң деми-биле олар дыка улуг школаның оран-савазын туткан. Сентябрь 1-ниң хүнүнде чаштарны чаа школаның чырык, делгем класстары манаар» — деп, ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Солангы Тамчай бодунуң блогунда бижээн.

 

 

#годнародныхинициатив #улусчуэгелээшкиннерчылы #тыва #терехөл #балыктыгхөл #школа #төлевилел #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
«Родительское собрание наоборот»: участники «Большой перемены» расскажут своим родителям о современных образовательных технологиях
Следующая запись
ЧУГУЛА ТӨЛЕВИЛЕЛ
Меню