Аныяк сайгарлыкчының бүткен күзели

✅ «Бичиимде-ле сайгарлыкчы болурун күзеп чораан мен. Анаа-ла бөдүүн, бичежек бизнес…»
Бо сөстерни Ак-Чыраа суурда бичежек пекарня ажыдып алган Анай-Хаак Оюн чугаалап турган. Ол социал керээ езугаар 250 муң рубльди алган.

Анай-Хаак Оюн – 25 харлыг аныяк ава. 5 харлыг Виктория деп чараш кыстыг. Ол 2018 чылда чонну ажылга хаара тудар төпке бүрүткедип алгаш, төп таварыштыр Кызылдың техникумунче повар мергежилди чедип алыр дээш өөренип чорупкан. Поварның баштайгы билиглерин алгаш, Кызыл хоорайга ажылдап арткан.

Ынчалза-даа аныяк авага куш даң бажында ажылдап чоруур, орай кежээ чанар ажыл графиги-биле бичии уруун хайгаараар үе артпас апарган. Амыдыралдың берге байдалдарынга таварышкан улуска күрүнеден социал деткимче берип турарын ол Интернет таварыштыр билип алган. Телефон-биле Өвүр кожууннуң чонну ажылга хаара тудар төвү-биле харылзашкаш, социал керээ чарып алыры-биле, документилерин чыып эгелээн.

Бичии чаш уруглуг чаңгыс авага база ак-чыраажыларга-даа ол эки чүүл болган. Ооң мурнунда чурттакчылар хлеб садып алыр дээш кожуун төвүнче кирип турган болза, ам кыдыг-кызыгаар суурнуң чону хлеб болгаш кондитер кылыглары, амданныг чемнер-биле хандырттынган.

#мсп #өвүр #аныяксайгарлыкчы #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС ВИДЕО-РОЛИКОВ О НАШИХ МАЛЕНЬКИХ ПОМОЩНИКАХ!
Следующая запись
 Тележурналистиң амыдыралындан солун болуушкуннар
Меню