Удавас эде чаартынган бот-идепкейжи аныяктарның ийи төвү ажыттынар

Бии-Хем биле Барыын-Хемчик кожууннарда бот-идепкейжи аныяктарның төптерин чаартып турар. Септелге ажылдары доостурунуң кырында келген, удавас тус черниң аныяктары ону ажыдып кирер.

«Аныяктарга регион» төлевилел-биле Аныяктар херээниң талазы-биле федералдыг агентилелдиң деткээни регионалдыг аныяктар политиказының комплекстиг хөгжүлде программазының хемчеглер даңзызынче кирген муниципалдар аразының ийи төвү ажыттынар.

Тывада аныяктар политиказының куратору, ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызының албан-хүлээлгезин күүседип турар Айдын Чюдюк тудуглар ажылдарын хынап көрген.

– Септеттинген оран-саваны эт-сеп болгаш техника-биле четчелеп дериир ажылдар амгы үеде чоруп турар. Чижээ, онлайн-кичээлдер эрттирер видеостудияны Туранның төвүнде дерээн. Видеоблог дээш, өске-даа чүүлдерде боттарын шенеп чоруур оолдар, уругларның чогаадыкчы бодалдарын боттандырарынга ол дузалаар. Ындыг студия Кызылда безин чок. Республиканың кожууннарынга ындыг хевирлиг төптерни ажыдарынга Туранның база Кызыл-Мажалыктың арга-дуржулгазын ажыглаар бис – деп, оралакчы дарга демдеглээн.

«Өөредилге» национал төлевилелдиң «Россияның аныяктары» федералдыг төлевилелди боттандырган «Аныяктарга регион» деп аныяктар политиказының комплекстиг хөгжүлде программазының бүгү-российжи мөөрейинге Тываның Аныяктар херээниң талазы-биле агентилели аныяктар төптерин тударынга 64 ажыг сая рубльди ойнап алган. Регионалдыг программаның тускай сорулгалыг аудиориязынче чеди харга чедир болгаш оон улуг уруглар, 14-тен 35 харга чедир элээдилер болгаш аныяктар кирип турар.

Программаны боттандырар кылдыр тускайлаан акша-хөреңгиниң чамдыызын көдээде аныяктарның сайзыралынга болгаш бот-сайгарлырынга шимчедикчи апаар аныяктар культуразының инфраструктуразын хөгжүдеринче угландырар.

Федералдыг субсидияның ийиги чартыын аныяктарның күрүне политиказының адырында комплекстиг хемчеглерже: шуулганнар, төлевилелдер, аныяктар политиказының талазы-биле тускай мергежилдиглер өөредиринче дээш, өске-даа угланыышкыннарже үндүрер.

Ноябрь эгезинде эде чаартынган төптерниң ажыдыышкынын планнаан.#тывамедиагрупп

Чурукту Интернеттен алган

Предыдущая запись
Росгвардейцы поздравили ветеранов вневедомственной охраны с профессиональным праздником
Следующая запись
Росгвардейцы организовали игры для учащихся г. Кызыла ко Дню вневедомственной охраны
Меню