Тывага тудугжуларның үшкү шуулганы болуп эртер

Октябрьның 5-6-да, Кызылга, «Мээң бизнезим: Тыва Республиканың III тудуг шуулганы» шуулган «Биче болгаш ортумак бизнес база хууда сайгарлыкчы эгелээшкинни деткиири» национал программа боттанылгазы-биле болуп эртер. Шуулганның ажыл-агыйжы кезээниң түңнелдери-биле республикага стратегтиг чугула элээн каш дугуржулгаларга аттарны салыр.

ТР-ниң Чазак бажыңынга база найысылалда Аныяктар ордузунга кол болуушкуннар планнаттынган. Офлайн- биле онлайн- хевирлерге таарыштыр каттыштырган хурал болуп эртер, ооң хемчеглериниң дорт дамчыдылгазын организастаар.

Үш дугаар шуулганның шөлдеринге эрге-чагырга органнарының, хөгжүлде сайзырал институттарының, саң-хөө организацияларының база бизнестиң төлээлери, ол ышкаш тудуг болгаш архитектура адырында башкарыкчы эксперттер чыглыр.

Шуулганның хүн чурумунда – Енисей Сибириниң экономиктиг коридорун, логистиканы, девискээрлерни тударының болгаш комплекстиг хөгжүдериниң, тудуг материалдарының рыногун хевирлээр амгы арганы, девискээрлерниң инвестицияны сонуургадырының адырылбас кезээ болур таарымчалыг хоорай хүрээлелин тургузар ажылдарны деткиириниң айтырыгларын киирген. Шуулганның киржикчилери Тыва Республиканың тудуг адырында сайгарлыкчы чорукту деткиир айтырыгларны база көөр.

Шуулганның программазында «Енисей Сибириниң экономиктиг коридорлары» ниити хурал, тускай сессиялар, Красноярскиниң экономиктиг форумунуң «Девелопментиниң чаа практикалары» стратегтиг сессия, «Тыва Республиканың хөгжүлде төлевилелдери» роуд-шоу кирген.

Тыва Республиканың I тудуг шуулганы 2021 чылдың октябрь 14-15-те болуп эрткен. Ол хемчегге Москва, Красноярск, Абакан, Кызыл, Иркутск, Самара база Санкт-Петербургда тудуг адырындан 30 ажыг эксперт, күүсекчи эрге-чагырганың адырлар органнарының удуртукчулары киришкен.

Эрткен чылын шуулганга 500 ажыг кижи чыылган. Эрге-чагырганың регионалдыг болгаш федералдыг органнарындан, бизнестен болгаш сайзырал институттарындан 30 ажыг төлээ экперттер кылдыр ажылдаан.

Предыдущая запись
Бүдүн Тыва Ксения Монгуш-биле кады: комментарийге чедиишкинни күзээлиңер!
Следующая запись
Социал төлевилел: «Салгал» студиязы
Меню