Сүт-Хөл кожуунда оттулар чүүл складының тудуун эгелээн

Чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы оттулар чүүл складтарының тудуун уламчылап турар. Күүсекчи эрге-чагырга органы хөмүр-даш одаар бажыңнарны оттулар чүүл-биле хандырарын системажытпышаан, хөмүр-даштың өртек-үнезин үндезин чокка өстүрерин болдурбазын чедип алыр сорулгалыг.

Май айда Сүт-Хөл кожууннуң төвүнде оттулар чүүл складының тудуун эгелээн болгаш, аңаа немей видеохайгаарал системазын тургузар. Оон аңгыда чаа деңзини салган. Чурттакчыларга эптиг байдалды тургузары-биле, погрузчик болгаш чүък машиназы-биле хандырар.
Бо бүгү ажылдарны 60 маадырларның 140 чыл оюнга тураскааткан байырлалга чедир доозары көрдүнген.

Алена НАН-ХОО Сүт-Хөлдүң медээзинден белеткээн.

Предыдущая запись
«Ак-Довурак – Абакан» автоорукта көвүрүгнү катап кылыр
Следующая запись
Ситуация паводковой обстановки в Бай-Тайгинском районе
Меню