Республиканың школаларында капитал септелгелер уламчылап турар

Бай-Тайга кожууннуң Тээли суурунда школаның капитал септелгези бо хүннерде эгелээн. Амгы үеде оран-саваның крышазын болгаш иштин бузар ажылдар чоруп турар. Эге дээрезинде ажыглаар тудуг материалдарын сөөрткен. Объектиже регионнуң Өөредилге яамызының сайыды Елена Хардикованың удуртулгазы-биле ажылчын комиссия четкен. Кожууннуң удуртулгазы болгаш өөредилге эргелелиниң төлээлери-биле ооң ишти-даштын чаагайжыдары база девискээрин зоналарга аңгылаары, септелге ажылдарының шынары дээн ышкаш айтырыгларны чугаалашкан.

Ажылчын хурал үезинде ведомствонуң инженерлери проблемниг айтырыгларны демдеглевишаан, шупту ажылдар хуусаазында күүсеттинерин дыңнаткан.

Ниитизи-биле регионда 6 школаның капитал септелгезин кылып эгелээнин сагындыраал. Сөөлгү ийи чыл дургузунда 40 школаны септээн.

Предыдущая запись
Сергей Шойгу: эрес-дидим чоруктуң үлегери
Следующая запись
В Баян-Коле прошел фестиваль стрижки верблюдов
Меню