Келир үеде ажы-төлүвүстүң кадык амыдыралы дээш

✅ Чаа-Хөл суурда «Эзирлерниң уязы» губернатор төлевилели езугаар спортчу өргээ туттунуп турар. Чончу тудугнуң дугайында кожуун чагыргазының даргазы Р. Баз-оол мынчаар таныштырган:

— Ажы-төлдү, аныяк-өскенни кадык амыдыралче хаара тудары-биле спортчу өргээни ТР-ниң Спорт яамызының деткимчези-биле база С.М. Сарбаккай аттыг спортшколаның тренерлери болгаш ажылдакчыларының күжү-биле тудуп турар бис. Төлевилел чоннуң идепкейи-биле боттанып турар болганындан тудугжуларга төлээр акша-хөреңги көрдүнмээн. Спортка база хүрешке сонуургалдыг чаштарывыс көвүдезин дээш, алдар-аттыг мөгелерни суурувустан база кожуунувустан белеткээр дээш, ажы-төлүвүстүң келир үеде кадык амыдыралы дээш эр хиндиктиг чонувус тудуг ажылынга боттарының күзели-биле кээп турар».

#спорт #төлевилел #эзирлерниңуязы #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
 Кибербуллингке Тываның аныяктары удур!
Следующая запись
Тува участвует в комплексном инвестиционном проекте «Енисейская Сибирь»
Меню