Ак-Довурак хоорайда 8 дугаар уруглар садын тудуп турар

Ак-Довурак хоорайда «Демография» национал төлевилел езугаар 60 олуттуг уруглар садының тудуун доозуп турар. Уруглар садын амгы үениң эт-херекселдери-биле дериир. Бөлүк бүрүзү ойнаар комнаталыг, буфеттиг болгаш сантехниктиг зонадан тургустунар. Бо хүннерде уруглар садының фасады болгаш иштики ажылдары барык доозулган. Оран-саваның ханаларын дескилээн, шалазының керамиктиг плиткаларын будаан. Уруглар садының девискээрин чаагайжыдар ажылдар болгаш ойнаар шөлчүгештерни тургузары арткан.

Ак-Довурак хоорайда чаа туттунуп турар уруглар сады 8 дугаары болур. Тываның ийи дугаар улуг хоорайында чыл санында чаштар немежип турары-биле, уруглар садының тудуу актуалдыг болуп артпышаан.

Чаа уруглар садын ажыглалче киирерге, ясли-садтарже оочур база эвээжээри чугаажок.

#нацпроекты_строительство

Предыдущая запись
Как выплачивается материнский капитал при рождении двойняшек?
Следующая запись
С 29 августа по 02 сентября в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» стартовала тематическая неделя приемов граждан по вопросам образования
Меню