Тывада Сайгарлыкчы чоруктуң неделязы эртип турар

Сайгарлыкчы чоруктуң неделязын «Тыва – дириг ужур-чаңчылдарның девискээри» турисчи шуулган эгелээн. Ооң байырлыг ажыдыышкыны дүүн «Алдын-Булак» этнокультурлуг комплекске болганын сагындыраал.

Шуулган чыл санында эртип турар. Ында сайгарлыкчы ниитилелдерниң төлээлери, албан езу ажылдакчылары, эксперттер болгаш чурттакчы чон сонуургал-биле киржип турар. Шуулганның ачызында Тывада турисчи потенциал бар деп чүвени көргүзер арга тургустунган.

Ол туризмге хамаарышкан кол-кол айтырыгларны сайгарып чугаалажыр шөлчүгеш болганы чугаажок. Шуулганга Тывага туризмни хөгжүдериниң кол-кол угланыышкыннарын, херек кырында бизнестиң сайзыралын база биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукка күрүне деткимчезиниң дугайында чугаалашкан.

Турисчи шуулган үезинде Ниити-национал эвилең-ээлдек чоруктуң индустриязы эвилел биле Тываның Информастыг турисчи төвү керээни чарган.
Сайгарлыкчы чоруктуң неделязынга хамаарышкан хемчеглер ам-даа уламчылап турар. Май 20-22 хүннеринде «ТЫВА ЭКСПО-2022» садыг-делгелге «Сүбедей» спортчу комплекске эртер.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Маадырлар кажан-даа уттундурбас
Следующая запись
«Сактыышкынның сады» акция уламчылап турар
Меню