Сайгарлыкчыларга дуза

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы езугаар республиканың Экономика яамызының оралакчы сайыды Эва Даваа-Самбуу база «Мээң бизнезим», АХН «Дельта», МСП-Банк организацияларның ажылдакчылары Чаа-Хөл кожууннуң малчын коданнарынче үнүүшкүннү кылган. Малчыннар боттарының ажыл-амыдыралында таваржып турар берге айтырыгларын чугаалаан. Ол дээрге МТЗ-82 тракторну садып алыры болгаш чаа кажаа-хораа тудуп алыр акша-хөреңги айтырыы болур. Экономика яамызы база ооң эргезинде турар ук организациялар малчыннарга көдээ ажыл-агый болгаш биче, ортумак бизнести сайзарыдар талазы-биле күрүне деткимчезинче документ-саавырларны белеткээринге дузалаар болган.
Оон аңгыда кожууннуң хууда сайгарлыкчылары-биле ужуражылганы эрттирген. Аңаа 20 ажыг кижи келген. «Десант» бөлүүнүң специалистери боттарының адырлары езугаар консультацияларны кылган:

Экономика яамызы — субсидиялар болгаш грантылар;

«Мээң бизнезим» төп – «Биче болгаш ортумак бизнес – ооң хууда сайгарлыкчы инициативалары» национал төлевилелдиң амыдыралга боттанылгазы езугаар күрүне деткимчези»;

Банк – бизнеске чээлилер дугайында, ООО «Дельта» – барааннарның маркировказының негелделеринге хамаарыштыр.

«Бизнес-десантының» кол-ла сорулгазы – республиканың шупту кожууннарынга сайгарлыкчы чорукту сайзырадыры болур. Биче болгаш ортумак бизнестиң субъектилеринге бизнес талазы-биле билиин бедидеринге дузалаар база консультациялыг дузаны көргүзери чугула» — деп, оралакчы сайыт Ева Даваа-Самбуу демдеглээн.

#КараоолШВ #мойбизнес17 #fpptuva #Минэк_Тыва #minecteam #moi.biz #бизнесдесантТува #Tuva #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Как наука влияет на развитие ТВ и что это дает телезрителям
Следующая запись
«APTARA FASHION» II-ги этниктиг мода болгаш садыг-делгелге эртер
Меню