Регионнуң амыдыралы хайымныг

Сергей Күжүгетович-биле ужураштывыс. Ол меңээ кончуг чугула. Ол Тываның ажыл-ижин сонуургады, төрээн республиказы дээш сагыжы аарып турар. Дыка хөй чүүлдерни чугаалаштывыс – регионнуң амыдыралы хайымныг. Экономика болгаш социал адырда шиитпирлээр айтырыглар хөй. Берге үеде кезээде бистиң-биле кады чорууру дээш аңаа четтиргеним илереттим. Үер үезинде 55-ки даг-адыгжы бригаданың шериг албан-хаакчылары дыка дузалаан. Ёзулуг камгалакчылар.
Ам ТАР-ның 100 чылын төлептиг демдеглеп эрттирер ужурлуг бис. Сергей Күжүгетович шупту чүүлдерни бирден бирээ чокка билир, ажыл-херектиң ужур-утказын хандыр көрүп турар. Иннокентий Сафьяновтуң тураскаалы кандыг болурунуң дугайында көрүжүн мээң-биле үлешти. Ону күрүне ажылдакчызы кылдыр эки билир мен, ынчалза-даа ооң чогаадыкчы талазы-биле бир дугаар таныштым. Тураскаал төлевилелиниң авторунга ооң көрүжүн албан дамчыдар мен, ынчан тураскаал төнчү хевирже кирер.
Шыны-биле чугаалаарга, республикага ындыг бедик деңнелдиң деткимчези дыка херек. Бөгүн боттарывыстың күжүвүске улам бүзүрелдиг болуп, Петербургтуң бүгү делегей чергелиг экономиктиг шуулганында командавыс-биле киржип тур мен деп, Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар Владислав Ховалыг бодунуң блогунда бижээн.

#врио #ховалыг #тыванын_аныяктары #ПМЭФ_2021

Предыдущая запись
#ПМЭФ-2021
Следующая запись
В Туве избраны делегаты на XX предвыборный Съезд «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Москве
Меню