Хууда сайгарлыкчыларга боттуг дуза

Тываның экономика яамызынче 50 сая рубльди 1,5 млрд федералдыг акша-хөреңгиден үндүргенин сагындыраал. Ону коронавирус хамчыының үезинде кызыгаарлаашкын хемчеглериниң негелдези езугаар биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту деткиири-биле чарыгдаары көрдүнген. Акша-хөреңгиниң иштинден 30 сая рубльди кызыгаарлаашкын хемчеглериниң үезинде когараан сайгарлыкчыларга ажылчыннарының шалыңын төлээри-биле үндүрген. Ол дээрге албан езу-биле ажылга тургустунган ажылчынга болгаш хууда сайгарлыкчыга 12 792 хемчээлдиг рубль болур. Субсидияны ажылчыннарының шалыңынче, камгаладылга дадывырынче, үндүрүглерже, оран-сава хөлезилелинче киирип болур.

Ол ышкаш 10 сая рубльди биче болгаш ортумак бизнестиң сайгарлыкчыларынга бараан бүдүрүлгезин чаартыр болгаш сайзырадыр сорулга-биле дериг-херекселдер садып алырынче чарыгдаар. Бо чылдың август 9-та хууда 5 сая рубльге дериг-херексел садып алыр күзелдиг сайгарлыкчыларга акша-хөреңги-биле деткимче көргүзери-биле мөөрейни чарлаан. Өртээнден 50 хуузунга деткимчени көргүзүп болур аргалыг. Бо таварылгада дериг-херекселди бүдүрүп үндүрген хүнү 2020 чылдың январь 1-ден эрте болбас ужурлуг.

Оон аңгыда 10 сая рубльди лизинг-биле дериг-херексел, тускай техника садып алыр керээни чарып турда, бирги дадывырын төлеп алырынче чарыгдаар. Ол дээрге көдээ ажыл-агый техниказы, турисчи адырның сайгарлыкчыларынга мототранспорт техниказын садып алырынга лизинг керээлери бооп болур. Субсидияның хемчээли бирги дадывырның 50 хуузунга дең болур, ынчалза-даа бир сайгарлыкчыга 3 сая рубльден көвүдевес, а техниканың ортээнден 25 хуу ашпас болур. Бо талазы-биле мөөрейни август 16-да хууда сайгарлыкчылар ортузунда чарлаан.
Субсидияларже чагыгларны «ТР-ниң Бизнес-инкубатор» албан черинде, республиканың сайгарлыкчыларга деткимче көргүзер фондузунда, ТР-ниң девискээринде күрүне болгаш муниципалдыг ачы-дуза чедирериниң хөй ажыл-чорудулгалыг төвүнде хүлээп ап турар. Адрези: Кызыл хоорай, Тыва эки турачылар кудумчузу, бажың 18, 2-ги каът. Ажыл хүннеринде 9.00 – 18.00 чедир хүлээр.
8 800 350 6201 дугаарлыг «изиг шугум» дугаарынче долгааш, айтырыгларны салып болур. Оон аңгыда ажыл хүннеринде 9 шактан 18 шакка чедир 3-60-18, 2-17-67 дугаарлыг ажылчын телефоннар таварыштыр харылзажып болур.
ТР-ниң Экономика яамызының информациязындан Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.
Чурукту Интернеттен алган.
#реальные_дела #федеральнаяподдержка #врио #ховалыг #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Российское общество «Знание» покажет встречу Президента России Владимира Путина со школьниками во всероссийском детском центре «Океан» в эфире II Просветительского марафона «Новое Знание»
Следующая запись
Кызыл кожуунда спортчу школаның септелгезин чорудуп турар
Меню