ЧУРТ ДУГАЙЫНДА СОЛУН ФАКТЫЛАР

788

«Россия: кижилер, сан-чурагай, фактылар» деп викторина бөгүн, сентябрь 21-де Москвага 11 шак, Тывага – 15:00 шак турда, эгелээр.
Бүгү Россияның 2021 чылда болур чизезинге тураскааткан викторинага кижи бүрүзү киржип болур. Кыска видеороликтерге Статистика болгаш эртем талазы-биле эксперттер киржикчиге 5 айтырыгны салыр. Киржикчи бүрүзүнүң айтырыы дөмей эвес. Харыызын тып боданырынга үе четчир. Викторинаның чаа этавын ажыткан соонда, беш хүн дургузунда харыылап болур. Ынчалза-даа хөй айтырыгга шын харыыны баштай берген улус тиилээр. Викторина доосту бээрге, айтырыгларның шын харыыны экспертер тайылбырлап бээр. Харыыларның кыска версиязының сөзүглелин көрүп номчуп болур.
Викторинага киржирде, strana2020.ru. деп сайтыга бүрүткедип алгаш, билдириишкин үлегер-майыын долдургаш, бодунуң электроннуг почтазын бижиир. Баштайгы үш тиилекчиниң шаңналы — 7 муң рубль.

Предыдущая запись
Тываның Баштыңы республикада чедип келген болгаш, дорт-ла ажыл-херекче кирипкен
Следующая запись
КИБЕРДРУЖИНА ОТРЯДЫ –ТЫВАДА
Меню