Тываның доозукчуларынга чурттуң шериг өөредилге черлеринче 156 олутту берген

Тываның доозукчуларынга чурттуң шериг өөредилге черлеринче 156 олутту берген

Эрткен чылын чаңгыс аай күрүне шылгалдаларының (ЕГЭ), күш-шыдал белеткелиниң база профессионал шилилдениң түңнелдери-биле Тыва Республикадан 38 оолдар, уруглар 17 шериг өөредилге организацияларының курсантылары болганнар.

Бо чылын Тываның доозукчуларынга дээди өөредилге черлеринче 148, ортумак өөредилге черлеринче — 8, шупту 156 олутту берген. Шериг өөредилге черлеринче кандидаттарның баш бурунгаар шилилдезиниң хуусаазын 2022 чылдың июнь 29-ка чедир узаткан.
2022 чылдың июнь 1-ге чедир шериг комиссариаттарынче 138 доозукчу билдириишкиннерни киирген: Кызыл хоорайдан — 87, Мөңгүн-Тайга база Өвүр кожууннардан – 10, Кызыл кожуундан – 8, Барыын-Хемчик, Бай-Тайга, Улуг-Хем кожууннардан – 6-6, арткан кожууннардан – 21 кижи.
Красноярск хоорайда Сибирь федералдыг университетче 35 доозукчу июнь 1-ге чедир билдириишкиннерни киирген. Барыын-Хемчик биле Бай-Тайга кожууннардан 14 кижи.

Россия Федерациязының Камгалал яамызының шериг-өөредилге черлеринче керээ-биле шериг албанынче дужаап кирип турар хамаатыларга, Россияның ДОСААФының Тыва Республикада РС-га өөренир кандидаттарга эмчи шинчилгезин эрттирер комиссияның ажылдаар графиги өскерилге чок хевээр арткан: 2022 чылдың июнь 14, 15, 16 хүннеринде 9.00 шактан 11.00 шакка чедир.

Россия Федерациязының Камгалал яамызының дээди өөредилге черлеринче дужаап кирериниң талазы-биле айтырыгларлыг оолдар шериг учедунда тургустунган чериниң шериг комиссариадындан, уруглар – киир бижиткен чериниң шериг комиссариадындан айтырып болур.
Тыва Республиканың шериг комиссариадында шериг албанынга хамаатыларны белеткээр талазы-биле килдистиң 8 (394-22) 2-73-98 база Кызыл хоорайның шериг комиссариадының 8 (394-22) 2-74-12 дугаарлыг телефоннарындан тодаргай тайылбырларны ап болур.

Предыдущая запись
Ко Дню России. В ТувГУ состоялся Всероссийский молодежный кинопоказ
Следующая запись
Поздравление главы Тувы с Днём России
Меню