Полицейжи болур күзелдиг

Виктория Салчак – Кызыл ко­жуун­нуң Ээрбек ортумак школазының 9-ку клазының өөреникчизи. Ынак эртеми – биология. «Хамнаарак» болгаш өске-даа танцы-сам мөө­рейле­риниң идепкейлиг кир­­жикчизи. Виктория – Аэлита, Руслан Салчактарның өг-бүлезиниң улуг уруу. Ийи чаптанчыг оол дуңмаларлыг. Алдын-Херел – 4-кү классчы, Намзы-Дор­­жу – 2-ги класстың өөреникчизи. Дуңмалары-биле номчуттунарынга дыка ынактар.

– «Тыванын аныяктарының» номчук­чуларынга бодуңнуң дугайында таныш­тырып көөр сен бе?
– Ээрбек ортумак школазының 9-ку клазын доозуп турар мен. Чайгы дыш­таныл­га лагерьлеринче чылдың-на барып, аңаа болуп эртип турар «Даңгына» мөө­рей­леринге киржип, шаңналдыг черлерни ап турдум.­ Чүгле лагерьлерге эвес, а школа иштинге болуп турар «Даңгына», танцы-сам, ыры мөөрейлери болгаш хос­туг хүреш секцияла­рынче барып турар мен. Хостуг хүрешке де­легей­ чергелиг маргылдааларынга каш удаа кириштим.
– 9-ку классты өөренип доозуп турар-­дыр сен. Школага өөредилгең улаштырар сен бе азы сургуулдап чоруур сен бе?
– Школага 9 чылдың дургузунда эки билиглерни алдым. Ол дээш башкыларымга, ада-иемге четтиргеним илередир-дир мен. Улуг чуртталгаже базымнарны кылыр үем келген. Полицейжи болур күзелдиг мен. Ортумак өөредилге черинче дужаап кирип алгаш, улаштыр дээди эртем чедип алыр сорулгам бар. Күзелимни чедип алырымга, бүзүрелим улуг.
– Чүнү кылырынга ынак сен?
– Арыг агаарга агаарлаксап-ла чорук­саам кээр. Хостуг үемде ойнаар-кыстарымга янзы-бүрү хептер даарап, кылырынга ынак мен. Оон көрей ыры, дорамалар чокка чаңгыс хүн-даа эрттирип шыдавас мен (каттырар). Эртем-билиг чедип алгаш, чараш чурттар кезип, дыштаныр мен. Болдунар болза, Көрея­га амыдырап-чурттаксаар мен.
А өг-бүлевис-биле чүнү кылырынга ынак силер дээр болза, чыглып алгаш, чаагай чемнер болбаазырадып чииринге, шупту чугаалажырынга ынак бис.
– Доозукчу эш-өөрүңге чүнү чугаалаксаар-дыр сен?
– Эштеримге шылгалдаларын эки дужаап алгаш, бодунуң күзээни эртем-билиин чедип ап, эки ажылдан тып, чедиишкинниг ажыл­даарын күзээр-дир мен!
Алдынай СААЯ.
Б. Ооржактың чуруу.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Чеди чүзүн малымайны…
Следующая запись
Тыва дээди эртемниг эмчилерни өөредир
Меню