Кызылдың уран чүүл колледжинче июнь 20-ден тура документилерни дужаап болур

Кызылдың уран чүүл колледжи аныяктарны «Россияның чоннарының национал хөгжүм херекселдери» деп мергежилди шиңгээдип алырынче чалап турар.

Артист, башкы, концертмейстер мергежилди чедип ап тургаш, студентилер бүгү талалыг өөредилгени эртер. Чаңгыстың болгаш хөйнүң күүселдезинде репертуарларны, тыва национал хөгжүм херекселдеринге ойнаар, ону септээр, хөөн киирер дээн ышкаш билиглерге өөренир, улусчу оркестрниң составынга ажылдаар, кол-кол национал хөгжүмнүң жанрларын шиңгээдир.

Кызылдың уран чүүл колледжиниң башкылары болгаш студентилери — бүгү делегейниң, регионнар аразының фестиваль мөөрейлериниң лауреаттары болгаш дипломантылары. Олар аныяк-өскен ортузунда уран чүүлдү нептередир ажылда үлүг-хуузун киирип чоруурлар.

Документилерни бо чылдың июнь 20-ден август 16-га чедир хүлээр.

Реклама эвес.

Предыдущая запись
Таврида. Неделя на берегу моря. Не упустите возможность
Следующая запись
Первую работу на конкурс рисунков «Счастливая кисточка» представила Диана Сат
Меню