Улуг-хемчилер «Россияның суу» акцияга киришкен

Улуг-Хем кожуун «Экология» национал төлевилелдиң иштинде «Россияның суу» бүгү-российжи акцияга идепкейлиг киришкен. Улуг-хемчилер Енисейниң эриин дургаар аштааш, 100 ажыг шоодай бокту чыгган. Ниитизи-биле 7 км черни аштап-арыглаан.

«Суг – амыдыралдың үндезини деп шупту билир бис. Суг объектилериниң бокталып турарын барымдаалааш, шак мындыг акцияларны чорудуп турар. Ынчангаш эш-өөрүвүстү, таныыр-билир улувусту, чаңгыс чер-чурттугларывысты база бойдуска хумагалыг, чурттап турар оран-чуртунга ынак болурунче кыйгырып тур бис» — деп, кожуун чагыргазының амыдырал-хандырылга талазы-биле оралакчызы Сагаан Кызыл-оол чугаалаан.

 

Хем эриин аштап-арыглаарынга суму чагыргаларындан, көдээ ажыл-агый эргелелинден, өөредилге эргелелинден, «Сайзанак» садыындан ажылдакчылар идепкейлиг киришкен. Экодесантының киржикчилери хей-аът көдүрлүүшкүннүг ажылдаан болгаш, аныяк-өскенге бойдуска хумагалыг болурунуң дугайында тайылбырны чоруткан.

«Россияның суу» акция Улуг-Хем кожууннуң девискээринде чыл санында апрель айдан октябрьга чедир болуп турарын сагындыраал.

 

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

#нацпроекты
#экология

Предыдущая запись
В разгаре трудовое лето у бойцов студотряда «Атланта». Студенты ТувГУ отдыхают и работают на Крымском побережье
Следующая запись
Аржаан Тарыс
Меню