Төре-Хөл: «Арыг чурт» акциязы

Эрзин кожуун «Арыг чурт» бүгү Россия чергелиг акцияга киришкен. Кожууннуң албан черлериниң ажылдакчылары, Мөрен база Бай-Даг сумуларның чурттакчылары Төре-Хөл хөлдүң эриинде бокту аштаан. Дыштанып келген чон хөлдүң эриинде пластик саваларны, полиэтилен хаптарны хөйү-биле арттырган. Бо бүгү бокту кижи бүрүзү боттарының соондан аштап-арыглаары чугула.

«Төре-Хөл — Убсунур ыйгылаажының девискээринче кирип турар онзагай чер. Ынчалза-даа чылдан чылче кожууннуң чурттакчылары-даа, аалчылар-даа дыштанып келгеш, арыг-силигни сагывайн турар» — деп, кожууннуң удуртулгазы демдеглээн.

Алена НАН-ХОО

Чуруктарны социал четкилерден алган

#экология

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Таңды кожуун: 1 дүргек сигенниң өртээ 1500 рубль
Следующая запись
Бии-Хем одалга сезонунга белен
Меню