Сургуулдар Чадаана хемниң эриин аштаан

Чадаана хоорайда Тываның технологтуг техникумунуң студентилери «Арыг эрик» экологтуг акцияга киришкен. Аныяктар хем эриинден дыка хөй бокту аштаан. Чыл санында техникумнуң сургуулдары чазын, күзүн Чадаана хемниң эриин аштап-арыглап, экологтуг акцияларга киржип турар. Ынчалза-даа бок дөмей-ле эвээжевес.

Тываның технологтуг техникумунуң коллективи болгаш студентилери чурттакчы чонну арыг-силиг болурунче кыйгырган.

#экология

Предыдущая запись
Чем можно привиться от коронавируса?
Следующая запись
Об условиях «Льготной ипотеки
Меню