«Ногаан Россия»

621

Бүгү Россияның экологтуг субботниги Тывага сентябрь 11-ден 25-ке чедир уламчылаарын Республиканың бойдус яамызы дыңнадып турар.

Чурттап турар хоорай, суурунуң чоок-кавы девискээрин бокталдырбайн, арыг-силиг тургузарындан ниити чоннуң экологтуг культуразының деңнелин илередир. Ынчангаш төрээн бойдузун камнап хумагалаарынче, республиканың экологтуг байдалын экижидеринче угландырган хемчеглерге чон сонуургалдыы-биле киржип чоруур.
«Ногаан Россия» акцияның кызыгаары-биле республика чергелиг субботникти болгаш мөөрейни катай чарлаан.
«Субботнике эң хөй кижи массалыы-биле киришкени дээш», «Субботниктен эң эки репортаж дээш», «Эң эки парлалга албаны дээш» деп үш аңгы номинациялыг шаңналды алырынга күүсекчи эрге-чагырга органнары, федералдыг албан черлери, килдистер, волонтерлар, бүдүрүлгелер, организациялары киржип болур. А боттарының материалдарын албан ёзузун сайтызынга чарлап салырда, @ minprirodyrt 17 # Минприроды Тыва, # Зеленая _Россия_Тыва демдеглээри албан.
Мөөрейниң темазынга дүүшпес материалдарны чорутпас ужурлуг. Мөөрейниң түңнелдериниң дугайында Республиканың Бойдус болгаш экология яамызының сайтызынга, «Контактыда», «Фейсбукта» «Инстраграм» социал четкилерге дыңнадып чарлаар.
Мөөрейниң ажылын ук яамының оргкомитеди уштап баштаар. Харылзажыр телефону – 8(394) 6-28-14, Электроннуг почтазы: orgotdeimpm@rtyva.ruminpriroda_@maiI.ru
Бистиң корр.

Предыдущая запись
Чаартылгалар хөй
Следующая запись
БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНДА КҮСКҮ ДҮЖҮТ АЖААЛДАЗЫ КИДИН ТҮЛҮК
Меню