Кызыл хоорайның төп кудумчузунда овааланган бокту арыглаан

Хоорайның ажыл-агый департаментизи болгаш кем-херек үүлгедиишкиннерин болдурбазы-биле профилактиктика эргелелиниң ажылдакчылары төп кудумчуларда овааланган боктарны аштап арыглаан.
Чаагайжыдылгага хөй-ниити ажылдарынга албан-биле хаара туттунган 10 хамаатыны, «Сервис» эргелел компаниязындан 7 ажылчынны, «Благоустройство» МУБ-туң техниказын киириштирген.

Кызыл хоорайның мэриязының ажылдакчылары овааланган боктарның чанында девискээрлерде хууда сайгарлыкчылар-биле профилактиктиг чугааны чоруткан.

#чаагайжыдылга

Предыдущая запись
В Туве более 3600 семей примут участие в губернаторском проекте «Социальный уголь»
Следующая запись
Мать офицера
Меню