Чамдык кожууннарга өрт болбаан

Өрт айыылынга удур айтырыгны бо хүн чугаалажыр бис. Бичии эрте чадавас, ынчалза-даа өртке удур сезоннуг ажылдарны чорудар үе дораан кээр. Аңаа белеткел дугайында бойдус камгалалы болгаш экология яамызының төлээлерин дыңнаары чугула деп, Шолбан Кара-оол бо хүн чазактың аппарат хуралында демдеглээн.
Ук яамының төлээзи долу сайгарылгалыг илеткелди кылган. Эрткен чылын Барыын-Хемчик, Бай-Тайганың девискээринге өрт айыылы болбаанын ол демдеглээн.

Предыдущая запись
Өртке удур хемчеглер
Следующая запись
Ажылындан халап болур
Меню