Ак-Довурак хоорайның чурттакчылары кудумчуларын арыглаан

#чаагайжыдылга

«Ак-Довурак — арыг хоорай» экологтуг акцияны тус черниң аныяктары болгаш албан черлериниң ажылдакчылары организастаан. Акцияны хоорайның администрациязы эгелээн. Аңаа эң-не идепкейлиг командалар киришкен, олар хөй бокту полигонче үндүр дажыырынга белен кылдыр чыгганнар.

Экологтуг акцияга эң-не идепкейлиг киришкен командаларның тиилекчилерин илереткен түңнелинде, бирги черни «Теремок» уруглар сады, ийиги черни «Светлячок», үшкү черни «Малышак» уруглар садының командалары ээлээн. Тиилекчилерни чыгдынган бок шоодайларының санындан илереткен.

Алена Нан-Хоо белеткээн
Чуруктарны социал четкилерден алган

Предыдущая запись
Кызыл хоорай: аныяктар командазы чаагайжыдылга дээш
Следующая запись
В Кызыле функционируют новые маршруты
Меню