Өрт шерииниң ажылы берге, ынчалза-даа дериг-херексели чедер

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның дараазында адрес езугаар телеграм-каналындан алырга https://t.me/khovalyg_live, ол бөгүн МИ-8-биле ужуп үнгеш, өрт болуп турар черлерниң байдалы-биле танышкан. Арга-арыг камгалакчыларынга аъш-чем болгаш өске-даа херекселдерниң курлавырын чедирген.

«Хүннүң-не олар арга-арыгларда, хову-шөлдерде, кадыр таскылдарда өртке удур демисежип турарлар. Олар хүн бүрүде бедик таскылдарже үнүп, хаттың хенертен кайыын хадып кээр уу-биле ажылдап турар. Ийи бөлүктү бир чердер өске черже октадывыс. Өрт шерииниң ажылы берге, ынчалза-даа дериг-херексели чедер» — деп, Владислав Ховалыг бижээн.

Орук ара, Бай-Тайга кожуунда оваа дагылгазынга Тываның Баштыңы киришкен.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Владислав Ховалыг поздравил земляков с важным днем священного месяца
Следующая запись
Дети из ДНР и ЛНР впервые примут участие в конкурсе «Большая перемена»
Меню