Кызымаккай аныяк өг-бүле

Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык сумузунда Кара-кат Ооржактың аныяк өг-бүлези «Чаа сорук» төлевилелдиң киржикчилериниң санынче 2021 чылда кирген.
Аныяктар — 3 ожук дажы дег чараш оолдарның ада-иези, кызымак, ажылгыр кежээ өг-бүле.

Оолдары өөредилгеден хостуг уезинде аалынга келгеш, мал ажылынга дузалажырлар.
«Тайып ужар, даянып турар» деп улуг өгбелеривистиң улегер домаа ханы уткалыг. 2021 чылда «Чаа сорук» деп төлевилелдиң киржикчилериниң санынче киргеш, ийи чүс шээр малды алганнар.

«Бистиң өг-бүлевис бо төлевилелдиң киржикчизи болганынга аажок өөрүүр кижи-дир мен. Бир дугаар хойувус кыжын январь айда оолдап, хураганнарын берип эгелээрге, аажок чаптап, бажыңывыс иштинге бичии кажаажыгаш кылып алгаш, аңаа азырап турдувус.
Амгы үеде шээр малывыс өзүп, мандып немежип турар. Чүткүлдүг, кежээ-ле болза, күзээнин кижи чедип алыр.
Малывысты ам-даа өстүрүп-көвүдедип, муңчу малчыннар санынче кирер бис » — деп, Кара-кат Ооржак чугаалап турар.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Труд в родной деревне и в новом ФАПе приносит удовольствие
Следующая запись
ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 79,6% россиян
Меню