Айыыл чок интернет: фишинг

Чоокта чаа «фишинг» деп аттыг интернет-бузурукчу чоруктуң дугайында тайылбырны кылган бис. Колдуунда ындыг дыңнадыгларда шөлүлгелер айтып каан болур. Ынаар базыптарга, силерниң хууда медээлериңерже үреп кирер, вирустар салыр дээн ышкаш эпчок чүүлдерге таваржыр.

Хоралакчы шөлүлгелерни ылгап алыры нарын-даа болза, чамдык демдектери бар:

✅ Шөлүлгени танывазыңар кижиден алган болзуңарза.
✅ Кандыг-бир мөөрейге киришпээн-даа болзуңарза, силерге шаңналды магадылап турар болза.
✅ Таныыр кижиңер дуза дилээн чигзинчиг дыңнадыг чорутса.
✅ Шөлүлгени кызыра бижээн болза (бо таварылгада өске демдектер база бар, чурумнуг компаниялар база шөлүлгезин кызыра бижип болур).
✅ Доменниг адында частырыглар бар, үжүктерни, саннарны солуй бижээн таварылгада.
✅ Бир эвес шөлүлге чигзинчиг болза, ынаар кирбейн, тускай сервис таварыштыр хынап алганы дээре.

Бир эвес таварылга бооп бастына берзе, боттарыңарның дугайында хууда медээлерни биживеңер! Банк картазы-биле чүнү-даа төлевес база кандыг-даа программаларны боттарыңарже киирбеңер.

Предыдущая запись
Международная Премия #МЫВМЕСТЕ 2024⁣
Следующая запись
ТывКУ-нуң студентилери «Студенчи час» ХХХII бүгү Россияның фестивалынга киришкен
Меню