Культура

«КИДИСТЕ — АМЫДЫРАЛДЫҢ ХЭЭЛЕРИ» — 2013

Республика хүнү биле Наадым байырлалдарын бо чылын аңгы эрттирген. Август айның ортаа үезинде найысылалга Тываның кол күрүне байырлалы – Республика хүнүн демдеглээн. Бо байырлалдың эң-не чогаадыкчы, чараш хемчээ «Кидисте — амыдыралдың хээлери» мөөрей Арат шөлүнге эрткен. IV дугаар кидис байырлалы Азияның көшкүн чоннарының кичээнгейин хаара тудуп, улуг сонуургалын оттурган дээрзи мында киржип келгеннерниң идепкейинден көскү.

Рубрика: 

КАТАП КЭЭР КҮЗЕЛИН ИЛЕРЕТКЕННЕР

Бии-Хем кожууннуң девискээринде «Хааннар шынаазы-2013» делегейниң аңгы-аңгы чурттарындан келген студентилериниң археологтуг майгын лагериниң ажылы ам-даа уламчылап турар.

Рубрика: 

ОВАА ДАГЫЫРЫ – УЛУГ САГЫЛГА

Уттундура бээр часкан са­гылгаларывысты тыва чонувус катап диргизип, кай­гамчык утка сиңген езулалдарны оттуруп эгелээни өөрүнчүг.

Бистиң төрел аймактың оваа дагылгазынга барык тозан хире кижи киришкен. Төрелдерим – сагылга кижиниң арын-нүүрүнге сагыш-сеткилиниң сүзүглели болур дээрзин угаап билгенин бадыткап, ону бүзүреп көрдүм-даа.

Рубрика: 

Хөөмей тыва тоолдарда

Тыва культураның үн­­ген дөзү бистиң сыгыт, хөө­мейивистен дазылданган. Бурунгу тыва нацияның чор­гааралы - хөөмей, амгы үеде бүгү делегей чонунуң со­нуургалын чаалап алган болгай. Хөөмей, сыгыт тыва кижиниң хөөнүнге дыка үр үе-дүптен, шаг шаандан-на турганының тыва улустуң аас чогаалдарының аңгы-аң­гы хевирлеринден көрүп болур.

Рубрика: 

Страницы

sitemap