Аныяк кижиниң чедиишкини

Бурунгаар-ла, бурунгаар

 

Бо чылдың башкы айында Тыва Үндезин культура төвүнге республика чергелиг аныяк сайгарлыкчылар чыыжы болуп  эрткен. «Сен сайгарлыкчы сен» деп федералдыг программаның боттандырылгазын бистиң республикада ТР-ниң Спорт болгаш Аныяктар херектериниң яамызы шудургу башкарып турар. 

«ХУУДА ХЕРЭЭҢ ЭГЕЛЕ» АНЫЯК САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА

 

Август 29-та Улуг-Хем ко­­жууннуң хөй-ниити чөвүле­линиң даргазы Чойганмаа Баз-оол кожууннуң чагыргазының удуртулгазының деткимчези-биле республиканың биз­нес-инкубаторунуң ажыл­дак­чы­ларын Шагаан-Арыгже чалааш, аныяк сайгар­лыкчыларга «Хууда херээңэгеле» деп бизнес-семинарны эрттирип организаастаан. Семинарже Шагаан-Арыгдан болгаш Иштии-Хем, Хайыракан, Арыскан, Арыг-Үзүү, Ийи-Тал суурлардан сонуургалдыг аныяктар келген.

Төрээн черивистиң бурунгаар хөгжүлдези дээш...

 

Чаа-Хөл кожуунда «Чаңгыс суур-чаңгыс бүдүрүлге» деп төлевилел езугаар хууда ажыл-агый ажыдып алган хамаатылар хөй.

Оларның бирээзи Орлан Болатович Балчыйның ажыткан сүт болбаазырадыр цехтиң ажылы шуудап, республиканың төвү Кызыл хоорайның садыг-саарылга черлеринде саттынып эгелей берген.  Чаа-Хөл кожууннуң ажыл-амыдыралын чырыдып турар тускай үндүрүлгевистиң эге номерлеринде ниитизи-биле таныштырылганы кылган турган.

Бо удаада хууда сайгарлыкчы Орлан Балчый-биле ужуражып чугаалашкаш, ажыл-агыйын сонуургадывыс.

МӨҢГҮН ЧҮСКҮК — 2014

ТывКУ аныяктарның эгелекчи саналдарын деткиир ажылын уламчылап турар. Салым-чаяанныгларны деткиириниң бир хевири — чыл санында эрттип турар амгы үениң модазының «Мөңгүн чүскүк» деп мөөрейи.

Бо чылгы мөөрейге беш команда киришкен: оларның аразында ТывКУ-нуң бойдус-география болгаш физика-математика факультетери. Кызылдың башкы институдунуң студентилери үш аңгы коллекцияны белеткеп көргүскен.

«БУДЬТЕ ВЗАИМОВЕЖЛИВЫ НА ДОРОГАХ!»

В последние годы спрос на автомобили в стране неизменно растет, а вместе с ним и число желающих научиться вождению. К тому же ежегодно в республике, и в Кызыле в частности, появляются все новые автошколы, так что выбор у потенциальных водителей есть. 

Сегодня хотим познакомить Вас с довольно «молодой» автошколой «Авто Драйв». Она осуществляет свою деятельность около года, и за год  работы зарекомендовала себя в городе, как школу, предоставляющую качественные услуги. Опытные преподаватели «Авто Драйва» читают лекции по теории, а мастера-инструкторы помогают постигать азы вождения автомобиля.

Страницы

sitemap