Аныяк кижиниң чедиишкини

«АУРА» АПТЕКА

Чоннуң кадыынче кичээнгейни салып, буянныг ажылды эгелээн аныяк кыс Азияна Аяс-ооловна Ондар. Ол Суг-Аксы суурда «Аура» деп аттыг аптеканы ажыткан. Азиана боду Кызылдың эмчи колледжизиниң  фармацевт салбырын дооскаш, улаштыр Барнаул хоорайның эмчи академиязын база дооскан тускай эртемниг эмчи. 

Баш таарар чер «Мой стиль»

Байырлал үезинде кожуун төвү Суг-Аксынга хууда сайгарлыкчы Антонина Александровна Ооржак баш таарар, маникюр кылыр болгаш хеп быжар-даараар черни «Саян» садыында ажыткан. 
Тываның Херээженнер эвилелиниң мурнундан киирген дилег бижиин Тываның Чазаа өөренип көргеш, Антонина Ооржакка мындыг ажыктыг, ачы-дуза чедирер черни ажыдарынга деткимче кылдыр 300 муң рубльдиң грантызын берген. 

Чаа-чаа төлевилелдер

Чаламалыг дагның эдээнде

Кур-Чер суурдан ырак эвесте Чаламалыг дааның эдээнде «Кара-Чыраа» турисчи баазазы чыл бурунгаар-ла ажылын эгелээн. Дыштаныр баазаны аныяк сайгарлыкчы Айдана Күжүгет авазы Дарисю Ивановнаның арга-сүмези-биле тургузуп алган. 

Тывада инженер-техниктиг дээди өөредилге черлеринче дужаап кирер күзелдиг аныяктарның саны көвүдээн

ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы Тываның экономиказынга кадрларны белеткээр тускай сорулгалыг чагыгның күүселдезиниң түңнелдерин республиканың баштыңынга илеткээн. 

Страницы

sitemap