«Чаа көрүш»

ТР-ниң аныяктар херектери болгаш спорт яамызы 2013 чылдың январь 15-тен июнь 30-ге чедир «Чаа көрүш» деп социал реклама мөөрейин чарлап турар. Мөөрейни эге класстарның өөреникчилери, үстүкү классчылар бол­гаш дээди өөредилге черлериниң сургуулдарының социал-экономиктиг айтырыгларже, наркомания база алкоголизм аарыгларынче кичээнгейин хаара тудары-биле эрттирип турар.

Грипп аарыы

Американың 50 штадының 47-зинде аар-берге грипп аарыы чоруп турар. Ол аарыгдан 13 уруг чок болган, а улуг чок болган чурттакчы чоннуң санын тодарадыры ам-даа элек деп, АКШ-тың аарыглар болдурбас болгаш хынаар Төвү дыңнадып турар. Нью-Йорк штатта аарыг кижилерниң саны 20 муңга чоокшулаан, ынчангаш штаттың губернатору Эндрю Куомо ында онза байдалды чарлаан. Онза байдал чарлаан штаттарда 1,5-тен 18 харга чедир уругларның тарылгазы эгелээн.

Олимпийжи от Кызылга кээр

Сочиге болуп эртер Олимпий оюннарның одунуң эста­фетазын хүлээп алыр талазы-биле ажылдап турар комитеттиң хуралы болуп эрткен. Кызылга эстафета бо чылдың ноябрь 28-те келир деп комитет кежигүннери дыңнатканнар. Аңаа 50 республиканың төлептиг чурттакчылары киржир. Оларның аразында Тываның адын республикадан болгаш Россиядан дашкаар алдаржыдып чоруур сураглыг спортчулар, хөгжүмчүлер база оон-даа өске хүндүткелдиг кижилер.

Рубрика: 

ВИКТОРИНА

 

«Тываның аныяктары» солуннуң редакциязы 2014 чылда Сочи хоорайга болуп эртер Олимпиадага хамаарыштыр база республикавыстың ат-сураглыг спортчуларын алдаржыдары-биле 14 хардан 30 хар чедир аныяктар ортузунга «Тыва спортчуларны кайы хире билир сен?» деп викторинаны январь 16-дан эгелеп чарлап турар. Викторинаның айтырыгларынга шын харыылаан тиилекчини неделя санында илере­дир болгаш, ол кижиге «Тываның аняыктары» солуннуң 3 айда чагыдылгазын шаңнал кылдыр тыпсыр. Ынчангаш, хүндүлүг номчукчу, викторинага идепкейлиг киржириңерже чаладывыс! Викторинаның шын харыызын солун үнген хүнден эгелээш, келир неделяның вторникке чедир дараазында телефон номеринче смс-биле чорудар.

Рубрика: 

ЕЗУЛУГ ТИИЛЕКЧИНИҢ ТИИЛЕЛГЕЗИ

Дзюдога 32 дугаар чон­нар аразында найырал деп бүгү Россия чергелиг чаңчыл болган маргылдаа декабрьның 27-29 хүн­­не­ринде Новосибирск хоо­райга болуп эрткен. Мар­гылдаага Россияның шыы­рак мөгелери база Казак республикадан алды коман­далар киришкен. Бистиң рес­публиканың адын кам­галап Европаның Самбо хүрешке 2011-2012 чылдарда ийи дак­пыр тиилекчизи делегей чергелиг спорт мастери Аль­берт Монгуш база аныяк мө­ге Михаил Алдын-оол, Новосибирскиден Айдың Мон­гуш үжелээ 60 килдиг мөгелер аразынга хүреш­кеннер.

Рубрика: 

Страницы

sitemap