«ЧЕЧЕК» АВТОЗАПРАВКАЗЫ

Кожууннуң чонунуң амыдыралынга база бир ажыктыг автозаправканы аныяк хууда сайгарлыкчылар Чечек Эрестиг-ооловна биле Буян Оолакович Ондарлар ажытканнар.  Сиген кезилдезиниң үезинде бензин, солярка айтырыглары кожуун иштинге бергедей бээр үеде бозаправканы ажытканы кончуг эки-дир деп кожууннуң удуртулгазы демдеглеп, Чечек Эрестиг-ооловнага өөрүп четтириишкинниң бижиин тывыскан.

«АУРА» АПТЕКА

Чоннуң кадыынче кичээнгейни салып, буянныг ажылды эгелээн аныяк кыс Азияна Аяс-ооловна Ондар. Ол Суг-Аксы суурда «Аура» деп аттыг аптеканы ажыткан. Азиана боду Кызылдың эмчи колледжизиниң  фармацевт салбырын дооскаш, улаштыр Барнаул хоорайның эмчи академиязын база дооскан тускай эртемниг эмчи. 

Баш таарар чер «Мой стиль»

Байырлал үезинде кожуун төвү Суг-Аксынга хууда сайгарлыкчы Антонина Александровна Ооржак баш таарар, маникюр кылыр болгаш хеп быжар-даараар черни «Саян» садыында ажыткан. 
Тываның Херээженнер эвилелиниң мурнундан киирген дилег бижиин Тываның Чазаа өөренип көргеш, Антонина Ооржакка мындыг ажыктыг, ачы-дуза чедирер черни ажыдарынга деткимче кылдыр 300 муң рубльдиң грантызын берген. 

Шилгедек болуңар, аныяктар!

Сөөлгү чылдарда чон аразында шөртегер аныяктар көвүдеп турары көскү апарган. Мен — 70 ажыг харлыг эне мен. Шаанда тываларның аразынга шөртегерлер ховар, чүгле байлар, дүжүметтер ындыг турган.

«Сүт-Хөл херээ» политиктиг репрессияга таварышканнарга тураскаал

Страницы

sitemap