Делегейниң булуңнарында тывалар

 

 

«Новый век» телекомпаниязында кежээниң-не «Делегейниң булуңнарында тывалардан «Шагаага» изиг байыр» деп дамчыдылга болуп турар. Бо солун төлевилелдиң автору бистиң чаңгыс чер-чуртуувус, амгы үеде Москвада ажылдап, чурттап чоруур аныяк кыс Азиата Даржаа. 

Азиата бо чогаадыкчы ажылын ам 4 дугаар чыл үндүрүп турар.  Делегейниң ол-бо чүгүнде тыва студентилер болгаш шериг херээн эрттирип турар оолдар «Шагаа» байырлалынга уткуштур эки күзээшкиннерни төрээн чонунга видео дамчыштыр көргүзүп чаңчыга бергеннер. Аал-чуртундан ыракта уруун, оглун телевизордан көөрге  өөрүнчүг болбастың аргазы чок. 

«Бо төлевилел  сорулгазын чедиишкинниг боттандыра берген, база бөмбүрзектиң булуңнарында тываларны каттыштырып турары өөрүнчүг. Национал идик-хевин кедип алгаш, ырлап, танцылап турар тываларны видео дамчыштыр көөрге солун-дур. Бот-боттарыңарны деткижип, хүндүлежип чоруңар, тыва чонуңарның чаагай-чаңчылдарын сагып, найыралдыг болуңар. Бо хире чараш чаңчылыңарны салбаңар» – деп,  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээш, төлевилелдиң авторунга чаа-чаа чедиишкиннерни күзээн. 

Азиата чылдың-на төлевилелдиң географиязын улгаттырып турар.  Бо дөрт дугаар үндүрүлгезинге 32 хоорайлардан байыр чедириишкиннери кирген: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Хабаровск, Саратов, Кемерово хоорайларга, Тюмень, Ханты-Мансийск, Краснодар, Вологда, Оренбург, Ижевск, Уссурийск, Железногорск, Феодосияда (Крым) тывалар немешкен. Даштыкы күрүнелерден Казахстан, Кыдат, Турция болгаш Франция чылдың-на киржип турар.  Төлевилелдиң автору оон-даа өске булуңнардан видеолуг медээлерни улуг идегел-биле манап орар.  Азиатага  частың чараш байырлалы Март 8-биле ак орукту, чогаадыкчы чедиишкиннерни, моон-даа соңгаар чаа-чаа төлевилелдерни тургузарын болгаш сорулгазын эчизинге чедип алырын күзеп каалыңар!

А.Тюлюш белеткээн.

sitemap