Баш таарар чер «Мой стиль»

Байырлал үезинде кожуун төвү Суг-Аксынга хууда сайгарлыкчы Антонина Александровна Ооржак баш таарар, маникюр кылыр болгаш хеп быжар-даараар черни «Саян» садыында ажыткан. 
Тываның Херээженнер эвилелиниң мурнундан киирген дилег бижиин Тываның Чазаа өөренип көргеш, Антонина Ооржакка мындыг ажыктыг, ачы-дуза чедирер черни ажыдарынга деткимче кылдыр 300 муң рубльдиң грантызын берген. 
Антонина Ооржакты деткимчеже киирген Тываның Херээженнер эвилелиниң харыысалгалыг секретары  Ольга Төре-Бадыевна Дондуй,  эвилелдиң кежигүнү Валентина Чуктээровна Нурзат база Сүт-Хөл кожуун чагыргазының даргазы Дайынчы Бавуужапович Ондар, Юрий Монгушович Бызытпаа, ТР-ниң Чазааның Сүт-Хөл кожуунда бүрүн эргелиг төлээзи Хеймер-оол Дозурашович Ондар, кожуун чагыргазының даргазының социал-политика талазы-биле удуртукчузу Светлана Анзатовна Соскут, кожуунда Херээженнер Чөвүлелиниң даргазы Римма Эрес-ооловна Доржу баш таарар черниң ажыдыышкынынга киржип, байыр чедиргеннер.
Хууда сайгарлыкчы чонну ажылга хаара тудар төптүң даңзызынга турган 3 кижиге ажылчын олутту берген. Парикмахер  Арина Иргит, маникюр кылыр Ай-Кыс Сарыглар болгаш дээди разрядтыг мастер, быжыкчы-даараныкчы Долаана Монгуш ажылдап эгелээннер. 
Олча Монгуш.
sitemap