«АУРА» АПТЕКА

Чоннуң кадыынче кичээнгейни салып, буянныг ажылды эгелээн аныяк кыс Азияна Аяс-ооловна Ондар. Ол Суг-Аксы суурда «Аура» деп аттыг аптеканы ажыткан. Азиана боду Кызылдың эмчи колледжизиниң  фармацевт салбырын дооскаш, улаштыр Барнаул хоорайның эмчи академиязын база дооскан тускай эртемниг эмчи. 
Чаа ажыттынган аптеканы сонуурган чон улуг өөрүшкү-биле,  буянныг ажылды эгелээн Азияна Аяс-ооловнаның үүле-херээ бүдүнгүр болзун деп йөрээлдерни чугаалап, оочур аайы-биле аптекаже киргеннер. Аптеканың бир дугаар садып алыкчызы,   кожууннуң мурнакчы малчыны Дуран-оол Сөспүй-оолович Ондар болган. Ол диш эмин садып алырга,  аптеканың ээзи белекти берген.
Олча Монгуш.
sitemap