ТАР-ның 100 чылынга Иннокентий Сафьяновтуң тураскаалын ажыткан

Бөгүн, август 13-те, Кызыл хоорайның Орус культура төвүнүң мурнунга Иннокентий Сафьяновтуң тураскаалын байырлыг байдалга ажыткан. Аңаа Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар В. Ховалыг болгаш И. Сафьяновтуң салгалдары киришкен.
Иннокентий Георгиевич — Тыва Арат Республиканың үндезилеттинип тургустунарынга идепкейлиг киржип тургуннарның бирээзи. Революсчу, Сибирьге хамааты дайынынга киришкен.
«Скульптор бистиң өгбевистиң портредин кончуг дөмей кылдыр дагын сиилбип кылган-дыр, ооң мөзү-шынарын-даа дамчыдып шыдапкан. Мен ооң салгакчызы болганымга база Иннокентий Георгиевичиниң бүгү назынының иштинде кылып келген ажыл-херээнге чоргаарланыр мен» — деп, И. Сафьяновтуң салгакчызы Василий чугаалаан.
Ол Красноярск крайдан Кызылче албан-биле маадырлыг кырган өгбезиниң тураскаалының ажыдыышкынынга келген. Ийи метр узун хүлер тураскаалды Смоленскиге кудуп кылгаш, Тываже эккелген.

«Төрээн республикавыстың бир век болган байырлыг хүннеринде үелер-биле харылзааны тургузуп турар бис. Тыва күрүнени үндезилеп тургузарынга идепкейлиг киришкен И. Сафьяновка тураскаалды ажыдып тур бис. Төлевилелдиң киржикчилериниң шуптузунга четтиргенимни илереттим. Ол биске чугула культура-төөгүлүг ужур-утканы илередип турар. Иннокентий Георгиевич ышкаш хөй талалыг кижиниң чырык адынга мөгейдим. Ам бистиң мурнувуста республикавыстың төөгүзүн уламчылаар улуг харыысалга бар» — деп, Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар Владислав Ховалыг чугаалаан.
Тураскаалдың дөзевилелин каш чыл бурунгаар-ла Тываның улусчу ус-шевери Байза Ондар бодап кылган. 2018 чылда И. Сафьяновтуң тураскаалын кылыры-биле чарлаттынган мөөрейге ол тиилээн. Смоленскиге тураскаалды белеткээринче 2 ай ишти үе эрткенин Байза Ондар дыңнаткан.
#100летиеТНР #ТАРнын100чылы #сафьянов #деятель #тыванын_аныяктары
Чуруктарны Буян Ооржак тырттырган.

Предыдущая запись
Бөгүн Кызыл хоорайга Буян-Бадыргы Монгушка тураскааткан митинг болуп эрткен
Следующая запись
Тывада хөй ажыл-чорудулгалыг төп 10 чыл болган
Меню