Бөгүн Кызыл хоорайга Буян-Бадыргы Монгушка тураскааткан митинг болуп эрткен

ТАР-ның 100 чылын таварыштыр байырлыг хемчеглерниң база бир кол кезээ күрүне ажылдакчызы, Тыва күрүнениң тургустунганынга дорт үлүг-хуузун киирген Монгуш Буян-Бадыргыга тураскааткан митинг болган. Аңаа тыва чазактың төлээлери, хөй-ниитижилер кээп, Буян-Бадыргы Монгуштуң тураскаалынының мурнунга өрээн чечектерни салган.
Тыва Республика тургустунгаш, 100 чыл болган. Биче-буурай көшкүн чоннуң амгы үеде сайзыралдыг чурттап чоруурунга Буян-Бадыргының киирген үлүг-хуузу улуг. Ол нарын үеде чурттап чорза-даа, бодунуң соонга төөгүнү арттырган кайгамчыктыг тыва кижи. Буян-Бадыргы репрессияга таваржып чораан болгаш, ооң адын элээн үр карартып турган үелер база бар. Амгы үеде чөптүг чорук тиилеп, тыва чоннуң баштайгы удуртукчузунуң чырык адын хүндүлеп сактыр арга бисте тургустунганы өөрүнчүг деп, хөй-ниитижилер чугаалап турган.
Оон аңгыда баштайгы күрүне ажылдакчызы Монгуш Буян-Бадыргының тураскаалының чанынга Национал музейниң ажылдакчылары делгелгени организастаан. Ында Тываның янзы-бүрү чылдарда 15,20 чыл оюн демдеглеп турган төөгүлүг чуруктарны көргүскен. Ооң дугайында Национал музейниң аныяк ажылдакчызы Аюуш Ховалыг таныштырып турган.
#100летиеТНР #ТАРнын100чылы #буянбадыргымонгуш #деятель #тыванын_аныяктары

Чуруктарны Буян Ооржак тырттырган.

Предыдущая запись
Почта маркаларын дуглаан
Следующая запись
ТАР-ның 100 чылынга Иннокентий Сафьяновтуң тураскаалын ажыткан
Меню