АЗИЯ ТӨВҮНДЕ ФАНФАРАЛАРГА АЯЛГА

Дүүн, июнь 1-ниң хүнүнде, Кызылга үрер хөгжүм фестивалы эгелээн. Бүгү делегей чергелиг фестиваль Тывада III дугаар эртип турарын сагындыраал. Хоорайның төп шөлүнге көрүкчүлер ТАР-ның 100 чылынга тураскааткан хөгжүм байырлалының киржикчилерин улуг сонуургал-биле уткаан. Россия Федерациязының Чепсектиг күштериниң кол чогаадыкчы коллективи – Россияның Камгалал яамызының төп шериг оркестри, Москваның В.М. Халилов аттыг шериг-хөгжүм училищезиниң суворовчуларының оркестри, Абакан хоорайның муниципал концерт хөгжүм-шии оркестри, Кызылдың президентиниң кадеттер училищезиниң барабанчылар оркестри болгаш бистиң Тыва Республиканың Чазааның Т.Д. Дулуш аттыг үрер хөгжүм оркестри фестивальдың киржикчилери болган.
Бо хүн Виктор Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга делегей чергелиг хөгжүмчүлерниң чогаадыкчы ажылын сонуургап көрүп болур. Т.Д. Дулуш аттыг үрер хөгжүм оркестриниң концерти Аркадий Шилклопер, Евгений Новиковтуң киржилгези-биле эртерин сагындыраал.
«Ол мээң бодумнуң даап бодаашкыным бир кезээ, өске талазында мээң чогаадыкчы күзел-бодалым-дыр. Ынчангаш бистиң-даа, даштыкы чурттарның-даа оркестрлериниң дүрүмнеринге, хевирлеринге дүүшпейн барып болур. Репетицияже эвээш үе эрткен, ынчалза-даа шуптузун төнчүзүнге чедир кылып четтигипкен бис. Чогаадыкчы ажылывыстың түңнели сагыжымга кирген. Силерни база магададыптарын кызар мен. Магадаашкын чогаадыкчы ажылды оон-даа чырык, хөй талалыг, кижизиг, тулган болдурар. Ынчангаш кайгамчыктыг магадаашкынга ынак мен. Тываның сценазынга изиг күзелдиим-биле бараалгаар мен, мында бир дугаар кээп тур мен. Силерниң республикаңар дугайында «Хүн-Хүртү» бөлүүнден эштерим хөйнү чугаалап берип турган» — Аркадий Шилклопер Тываның журналистери-биле ужуражылга үезинде чугаалаан.
III-кү Бүгү-делегей чергелиг «Азия төвүнде фанфараларга яалга» үрер хөгжүм фестивалы июнь 5-ке чедир уламчылаар.
#фанфарывцентреазии #культура #оркестр_тыва #молодежь #тыванын_аныяктары
Предыдущая запись
Gambling establishment Tropez 15 a Get a hold of No charge
Следующая запись
Курс на обновление: «Единая Россия» подвела первые итоги предварительного голосования 
Меню