21 векте чурттап турар мен

Экии, кырган-ачай! Мен 21 векте чурттап тур мен. Кызылдың № 9 гимназиязының 6 а клазының өөреникчизи-дир мен. Тыва 100 чыл бурунгаар дыка берге амыдыралдыг турган деп бодаар мен. Амгы үе ышкаш машина-техника чок. Улуг, чараш школаларга чаштар өөренмейн турган. Номнар-даа чок турган.
Ынчангаш бо 100 чыл иштинде бистиң чуртталгавыс эки болзун дээш ажылдап чораан шупту өгбелеривиске ам четтиргенивисти илередир ужурлуг бис.
Амгы үеде бистиң чуртталгавыс дыка эки апарган. Каът бажыңнар хөй. Ырак черлер чоруурда, самолеттарга олуруптар. Шупту чүве сайзыраңгай апарган. Компьютерлер, гаджеттерниң кандыызы-даа бар. Делегейниң кайы-даа булуңунда кижи-биле чугаалажып болур бис. Тыва аныяктар база кайда-даа өөренип, чурттаар аргалыг апарган. Мен школаны доозупкаш, Санкт-Петербург хоорайга эмчи эртем чедип алгаш, улаштыр аңаа ажылдаар мен. Ынчангаш 100 чыл эртсе-даа, бурун үениң кырган-ача, кырган-аваларывыска мөгейдим.
Ховалыг Даяна.

#100летиеТНР #ТАРның100чылы #молодежь #тыванын_аныяктары #сылдысчыгаш

Предыдущая запись
Кырган-ачамга чагаа
Следующая запись
Мээң кырган-ачам – тыва эки турачы
Меню