ӨГБЕЛЕРГЕ ЧАГАА

Экии, кырган-ачай! Мен болза сээң уйнууң-дур мен. Шупту төрелдеривистиң адындан бижип тур мен. Сеңээ болгаш көвей кырган-ачайларга улуу-биле четтиргеним илередип тур мен. Чүс чыл бурунгаар Тыва Республика дыка коргунчуг, кээренчиг турган, ам силерниң дер-бус төккен ажылыңар-биле төрээн чуртувус сайзыраңгай апарган. Ам болза мен 6 «г» класста өөренип турар мен. Кызылдың 9 дугаар гимназиязында бо чылын өөренип келдим. Школа чогум ажырбас чорду. Улуг, чараш. Оон-даа эки талалары бар.

Сээң уйнууң, Евгений ХЕРТЕК.
Кызылдың №9 гимназияның 6-гы классчызы.

#ПисьмоМоемуДеду #ТАР100 #ПисьмоМоемуДеду2021 #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Конкурс «Письмо моему деду»
Следующая запись
ТЕЛЕФОН ОРНУНГА – НОМ
Меню