Чеди-Хөл кожуунга Өг-бүлелер шуулганы эрткен

Чеди-Хөл кожууннуң «Таңды-Уула» культура бажыңынга Өг-бүлелер шуулганы болуп эрткен. Аңаа тускай шериг операциязының киржикчилериниң, » Дайынчы акы-дуңма» хөй-ниити организациязындан өг-бүлелер болгаш херээжен эки турачылар, хөй-ниитижилер киришкен. Оон аңгыда шуулганның ажыл-чорудулгазын тускай шериг операциязының киржикчилеринге болгаш оларның өг-бүлелеринге деткимчени көргүзүп чоруур сагыш човангыр чаңгыс чер чурттуглары сонуургаан.

Шуулган үезинде тус чер бүдүрүлгелериниң барааннарын садып саарып, ярмарканы организастаан. Ол ышкаш Хоочуннар чөвүлелиниң чуруктар делгелгезин кылган болгаш, кадыкшыл шөлчүгежи, фотозона ажылдаан.
Чыыштың киржикчилеринге «Тываның аваларының ыдыктыг чагыын» база «Тыва Республиканың эр чонунуң ат-алдарының дүрүмүн» үлээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Диктант Победы
Следующая запись
Сургуулдар кадык амыдырал дээш
Меню