Тываның делегациязы «Большие смыслы-2022» шуулганга киришкен

Уругларның дыштанылга болгаш кадыкшыдылга организаторларының «Большие смыслы-2022» деп бүгү Россияның шуулганы ажылын дооскан. Аңаа Тываның төлээлери сессияларга, «төгерик столдарга» база дискуссияларга киришкен. Спикерлер кижизидилге, күш-ажылчы лагерьлерни катап тургузар хевирлерни, майгынныг лагерьлерни организастаарының кол чүүлдерин база кадыының байдалы-биле кызыгаарлыг уругларга инклюзивтиг сменаларны эрттирериниң онза чүүлдерин сайгарып чугаалашкан.

Оон аңгыда форумнуң киржикчилери уругларның дыштанылга болгаш кадыкшыдылга албан черлеринге мергежилдиг кадрларны белеткээриниң дугайында чугаалажып, уругларның болгаш ада-иениң негелделерин илередип, авторлуг тематиктиг сменаларны эрттирер, лагерьлерниң инфраструктуразының база ада-ие-биле харылзааның сайзыралының арга-дуржулгазы-биле үлешкен.

«Большие смыслы» форум кандыг угланыышкынының билиишкинин берген. Аңаа уругларның дыштанылга болгаш кадыкшыдылга адырында күрүне политиказының чидиг талаларын чугаалажып база Россияның шупту регионнарының киржикчилеринге күчүлүг күштү берген.

Форум «Смена» бүгү Россияның уругларның төвүнүң база Анапа хоорайның чогаадыкчы коллективтериниң киржилгезиниң чараш концерти-биле доозулган.

Министерство образования Республики Тыва

Предыдущая запись
Ильинкада ачы-дуза
Следующая запись
В Туве «Единая Россия» проверила доступность форменного обмундирования
Меню