Тывада «Автодор» 60 чыл болган

Бөгүн Кызылдың транспорт техникуму 60 харлаан. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ортумак өөредилге чериниң коллективинге чылыг-чымчак күзээшкиннерни бодунуң блогунда бижээн.

Владислав Ховалыг, Тываның Баштыңы:

«Бөгүн Кызылдың транспорт техникуму 60 харлаан. Чоннуң ортузунда «Автодор» деп адап чаңчыкканывыс өөредилге чери республиканың материалдыг бүдүрүлге адырында каадырлар белеткээр «дарган» болуп артпышаан. Бо үе дургузунда ону 35 муң специалист дооскан. Ооң дыка хөй доозукчулары езулуг мергежээн каадырлар, улуг херектерниң, төлевилелдерниң эгелекчилери болуп, республиканың хөгжүлдезинге үлүг-хуузун кииргеннер.

Амгы үеде техникумда 1400 хире кижи өөренип турар. Өөредилге чериниң коллективи идепкейжи, шыырак специалистерни белеткээр дээш кызып ажылдап турарлар.

2022 чылдан бээр техникум «Чаа үениң школазы» федералдыг төлевилелдиң баштайгы шөлчүгежи болуп турар. Ол-ла чылда техниктиг хандырылга станциязы хевирлиг өөредилге-бүдүрүлге комплекизи ажыттынган. Студентилер өөренмишаан, чонга ачы-дузаны чедирип болур. Чурттуң Президентизиниң салган сорулгазы езугаар чоокку үеде техникум «Профессионалитет» төлевилелинче кирер.

Техникумнуң башкылары, студентилери база ажылдакчыларының адынга кээп турар байыр чедириишкиннеринге каттыжып тур мен. Бүгү республиканың мурнундан буянныг ажыл-ижиңер дээш, оруктарның тудугжулары дээш база өөредип, доостурган специалистериңер дээш эң-не чылыг-чымчак сөстерге, өөрүп четтириишкиннерге төлептиг силер. Чаа-чаа чедиишкиннерни күзедим».

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Открыта регистрация на всероссийский форум ТИМ «Бирюса»
Следующая запись
В Кызыле провели конкурс «Молодые лица студенчества: техникумы Республики Тыва – 2024» среди студентов профессиональных образовательных организаций
Меню